Skip to content
Gezinshuis

Gezinshuis Sullamith

Open plaats(en): Nee

Beschrijving

Eind 2019 is gezinshuis Sulammith gestart. De naam Sulammith is een Bijbelse naam en verwijst naar Hooglied 6 vers 13 waar gesproken wordt over Sulammith als de vreedzame of de vredige of in vrede levende en de vrede die zij heeft met God door de Heere Jezus. En dat is ons hoogste doel, dat we de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd mogen opvoeden in de vrede met God. Maar ook om ze een, zelfstandige, plaats te geven in de maatschappij zodat ze in de toekomst zelfstandig kunnen functioneren.
We staan open voor kinderen/jongeren die te maken hebben met sociale, emotionele en of gedragsproblematiek en of een instabiel gezinssysteem. We richten ons wel op langdurige zorg zodat we samen kunnen werken aan een stabiele opvoeding en te komen tot een zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Overtuiging

Reformatorisch

Contactgegevens

06-19752275
sulammith@zorgmuiters.nl

Adres

Broekestraat 14, Rilland, Nederland