Skip to content
Voor ieder thuis!

Voorziening starten

Open je huis

Start een zorgvoorziening voor jeugd

Een uithuisplaatsing is voor een kind of jongere een ingrijpende gebeurtenis. Het is van belang dat de voorziening waar het kind geplaatst de zorg biedt die het kind nodig heeft. Tegelijk is van belang dat het kind woont in een voorziening die qua identiteit zo veel mogelijk aansluit bij het levensbeschouwelijk klimaat van het gezin van herkomst. Om deze reden stimuleert en ondersteunt de Werkgroep Jeugdhulp van DMZ initiatieven in reformatorische kring voor het opstarten van voorzieningen waar uit huis geplaatste jongeren kunnen wonen. Deze ondersteuning bestaat uit het adviseren en meedenken over de mogelijkheden die er zijn om een gezinshuis te starten.

Het deputaatschap Diaconale & Maatschappelijke Zorg (DMZ) start zelf geen voorzieningen, maar ondersteunt en adviseert wel in dit proces. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende organisaties voor jeugdhulp.

DMZ staat in contact met verschillende organisaties die gezinshuizen ondersteunen in het ontwikkelen van een ondernemersplan en begeleiding bieden aan bestaande gezinshuizen. Deze organisaties zijn: Gezinshuis.com, Driestroom, Zorgmuiters, LVGH, Profila Zorg.

Uitnodiging

Informatie- en ontmoetingsavond voor (aspirant) gezinshuisouders

Het Platform Jeugdhulpverlening belegt een bijeenkomst waarin zowel informatie wordt geboden aan (pleeg)ouders die zich willen oriënteren op het starten van een gezinshuis als mogelijkheden voor ontmoeting voor ervaren gezinshuisouders. Binnen de achterban van deelnemende kerken aan het Platform (HHK, GG, GGiN en OGGiN) is behoefte aan uitbreiding van het aantal reformatorische gezinshuizen om te voorzien in de nood van jongeren voor wie een pleeggezin niet (meer) passend is. We komen graag in contact met ouders die daar een hart voor hebben. In samenwerking met enkele organisaties en ervaren gezinshuisouders wordt een interessant programma aangeboden.

Belangstellenden en gezinshuisouders uit de reformatorische kerken worden hartelijk uitgenodigd. U wordt verzocht vooraf aan te melden.

Informatie en aanmelding:
werkgroepjeugdhulp@cbgg.nl / 06-11910855 / 06-57733576

Datum: D.V. donderdagavond 25 april 2024
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Boazkerk Gereformeerde Gemeente, Rondo 325 te Sliedrecht

Voorziening starten

Meer informatie?