Skip to content
Gezinshuis

Gezinshuis Pippi

Open plaats(en): Nee

Beschrijving

Wij, Arjan en Annemieke, zijn als gezinshuisouders altijd beschikbaar voor de kinderen. Wij verlenen kleinschalige zorg in een gezinsvervangende omgeving. We willen graag werken aan een duurzame relatie. Als professionals (sinds 2011) nemen wij 24/7 de opvoeding, begeleiding, verzorging en behandeling van de kinderen voor onze rekening.
Vanuit onze christelijke achtergrond zijn wij ervan overtuigd dat het een roeping van God is om kinderen, die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen, een veilige plek te bieden met de warmte, structuur en de voorspelbaarheid die ze nodig hebben.

Overtuiging

Christelijk

Contactgegevens

info@gezinshuispippi.nl

Adres

Kerklaan 9, 3851 JV Ermelo, Nederland