Skip to content
Gezinshuis

Gezinshuis De Sering

Open plaats(en): Ja

Beschrijving

Wij hebben het met ons gezin (5 biologische en 2 pleegkinderen) goed en daar willen we vanuit ons hart kwetsbare kinderen in laten delen.
We zijn een reformatorisch gezin maar verwachten niet dat de gezinshuiskinderen dat ook zijn. Het is echter wel van belang dat het kind en hun ouders dit respecteren en hierin participeren. Bij de match is identiteit een belangrijk thema. De kinderen die bij ons komen zijn 4 jaar of ouder en kunnen door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Er is sprake van een trauma, hechtingsproblematiek, autisme, AD(H)D of iets dergelijks maar ze kunnen wel in gezinsverband functioneren.

Overtuiging

Reformatorisch

Contactgegevens

06-40261758
gezinshuisdesering@gmail.com

Adres

Seringstraat 35, Ederveen, Nederland