Skip to content
Gezinshuis, Logeerhuis

Buitengewoon

Open plaats(en): Ja

Beschrijving

Buitengewoon biedt kinderen , die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen een vertrouwde en veilige omgeving aan in ons gezin. Dit kunnen ook meerdere kinderen uit 1 gezin zijn

Door kinderen op te vangen in het al bestaande gezinsleven wordt een zo normaal mogelijk thuis geboden. Een gezinsleven waar iedereen zijn steentje bijdraagt en het kind de ruimte krijgt om kind te zijn. Door te spelen, te bewegen en te ontdekken. We beseffen dat het onze tijd en onze aandacht vraagt om voor dit kind een thuis te bieden terwijl de ouders afwezig zijn.

Dit alles wil Buitengewoon bieden in ‘ruimte’. Ruimte om er te mogen zijn, waar je je geborgen weet, aandacht krijgt, je mag uiten en waar je tot ontwikkeling kan komen. Maar ook fysieke ruimte. Je krijgt allemaal een eigen plek om je terug te trekken. De kamer en ruimtes waar we samenleven zullen groot genoeg zijn om met elkaar te kunnen ravotten en spelen. Buiten is veel beweegruimte op de speeltoestellen en bij de dieren.

Overtuiging

Christelijk

Contactgegevens

06-22221316
info@buitengewoon.frl

Adres

Kleasterwei 2, Veenklooster, Nederland